สอบถาม

075-806504 เวลาเปิดทำการ: 08:00 -16:00 น. ทุกวัน
ผลิตภัณฑ์

บริการ ส่ง sms ผ่านเว็บ และ Application ต่างๆ.

SMS Marketing

บริการส่ง sms แจ้งเตือนลูกค้า

ระบบความพึงพอใจ

Application แสดงระดับความพึงพอใจ.

ระบบโรงแรม

Application จัดการโรงแรม ห้องพัก.